Keresés
Close this search box.

Óbudai Piknik 2017

Óbudán min­dig is nagy sze­repe volt a szű­kebb pát­ria tisz­te­le­té­nek, sze­re­te­té­nek s nem kel­lett buz­dí­tani az embe­re­ket arra, hogy szebbé, barát­sá­go­sabbá tegyék a kör­nye­ze­tü­ket. Ezen a szom­ba­ton szám­ta­lan pik­nik ad teret a jó szom­szédi, baráti kap­cso­la­tok tovább mélyí­té­sé­hez, a meg­hitt ünnep­lés­hez. Ezút­tal nem a közös munka vonzza majd a részt­vevő­ket, hanem az együtt­lét öröme. A közö­sen főzött, elfo­gyasz­tott ebéd, a ráérős beszél­ge­té­sek ven­dég­ma­rasz­taló han­gu­lata. S minél több pik­nik szer­vező­dik, annál jobb lesz a ked­vünk, mert érez­het­jük, hogy együtt bár­mire képe­sek vagyunk.

Idén a Mészkőpark a rendezvény kiemelt helyszíne, ahol ezen a napon nyitja meg ünnepélyesen kapuit a megszépült, kibővült park. Az összefogás eredményére méltán büszke a Háromhegyek Közhasznú Egyesület, hiszen minden követ megmozgattak azért, hogy a környéken élők számára még vonzóbb és hasznosabb közösségi teret hozzanak létre. A park jól példázza, hogy egy erős és tettre kész közösség milyen hatékonyan dolgozhat a közös célokért. Tíz éve még illegális szemétlerakó volt itt, rengeteg munkával megtisztították a területet, majd pályáztak és nyertek, így a javaslataik alapján bővült a meglévő fitneszpark játszótérrel, tanösvénnyel, amfiteátrummal, kutya játszótérrel.

Nem véletlen, hogy az idei Óbudai Pikniket itt nyitja meg Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és az újjávarázsolt parkot Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő adja át. S itt kerül átadásra a Balázs Lajos Óbudai Civil Díj is.

Aztán pedig a tánc – Gönczöl Néptáncegyüttes – és a zene – Szalóki Ági koncert – játszik főszerepet, miközben a látogatók birtokba veszik a parkot.

Már megszokhattuk, hogy a Civil szervezetek legnépesebb csoportját Pünkösdfürdőn találjuk, hiszen a Duna part nagy kerítő, legyen szó sportról, szórakozásról, vagy összefogásról. Ehhez méltón gazdag és színes a nap programja is. Míg a felsorakozó egyesületekkel ismerkednek a látogatók, felnőtt és gyermek egyaránt jól érezheti magát a sport és kulturális programok sokaságán s nem csak a nemzetiségi csoportok hagyományaiból kapnak ízelítőt az érdeklődők, hanem a helyben készült finomságokat is megkóstolhatják. A nap végére kiderül, hogy kié a legjobb egytálétel és a nemzetiségek közül ki főzi le a többieket.

S mivel javában tart a szüret a Solymárvölgyben ebből és a hozzá kapcsolódó szokásokból, vigasságokból vehetik ki a részüket a vendégek.

Békásmegyer-Ófaluban reggeltől estig tart a rendezvény, sporttal, tánccal, zenével és nyitott kertekkel és egészügyi szűréssel. Jó alkalom ez arra, hogy kiderüljön bírjuk-e még a terhelést úgy, mint pár évvel ezelőtt? Tesztelhetjük magunkat néptánccal, sétával, utcabállal.

Szüreti mulatságot kínálnak a Táborhegyen is, ahol a musttól a borig kísérhetik figyelemmel a szőlő útját elméletben és gyakorlatban is. S közben versenyre kelnek a szakácsok a legjobb pincepörkölt címért és bűnbe eshetnek a finom házi sütik sokaságával is, de nem árt a mértéktartás, hogy maradjon erejük a tánchoz is.

Csillaghegyen az őstermelői piacon indul a nap kóstolókkal, majd bográcsozás, borkóstolás teszi ízesebbé a beszélgetéseket. Megannyi meglepetés vár a gyerekekre is.

A Szentháromság Plébánián a kerülettel ismerkedhetnek a vendégek kiállítás és vetélkedő formájában, közben a Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából betekintést nyerhetnek az őslakosság szokásaiba, s délben a gasztronómiai hagyományaiba is. Közben a gyerekeket és a felnőtteket is játékok várják s a programot szentmise, majd sváb bál zárja.

Óbudán annak is komoly hagyománya van, hogy a nagyrendezvényeken nem feledkeznek meg azokról sem, akik szerényebben élnek az átlagnál, vagy éppen hajléktalanok. A Vargabetű klubműhely területén 300 adag mexikói babos tészta, pékáru, gyümölcs és édesség vár rájuk.

Sze­ren­csére hosszú lesz a nap, sok min­den bele­fér, mégis nem árt már most ter­vet ková­csolni, hogy ezen a – remél­hető­leg kel­le­mes – szeptemberi napon hány hely­színt láto­gat meg az ember, s hogy a saját lakó­kö­zös­sége pik­nik­jé­hez miként kap­cso­ló­dik.
Így a nap végez­té­vel elmondhatjuk, hogy nem csak szám­ta­lan élménnyel gaz­da­god­tunk, egy­más­hoz is köze­lebb kerül­tünk az ünne­pen. Ez ad majd ener­giát a hol­na­pok­hoz, hitet ahhoz, hogy raj­tunk is múlik, hogy miként ala­kul az életünk. Más szem­mel néz­zük majd a lakó­tár­sa­kat, szom­szé­do­kat, s fon­tos lesz szá­munkra, hogy élhetőbb legyen a környezetünk.

A részletes programot megtalálják a rendezvény műsorfüzetében és a weblapján.

Vincze Mara

 

 

Megosztás

Facebook
Email