Keresés
Close this search box.

Közzététel

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK:

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve.

Neve: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft Székhelye
Postai címe: 1032 Budapest, San Marco u. 81.
Telefonszáma, ügyfélszolgálatának elérhetősége: 388-2373, 388-7370
E-mail címe: kulturkozpont@kulturkozpont.hu
Honlap: www.kulturkozpont.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Székhely: Óbudai Kulturális Központ

Telephelyek:

 • Békásmegyeri Közösségi Ház
 • Csillaghegyi Közösségi Ház
 • 3K, Kaszásdűlői Kulturális Központ

Feladatok:
Az 1997. évi CXL. törvény 76. §-a szerinti közművelődési alapszolgáltatások:

 • művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
  közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 • a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 • a tehetséggondozás- és – fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
 • a kulturális alapú gazdaságfejlesztés,
  valamint fentiek biztosítása mellett tevékenységének területén, sajtótermék kiadási, turisztikai
  információ-szolgáltató feladatokat is ellát.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége.

Fodor Tamás 
ügyvezető igazgató
Tel.: 06 20 983-6537
fodor.tamas@kulturkozpont.hu

Mozola Viktória 
megbízott ügyvezető igazgató
Tel.: 06 30 426-0790
mozola.viktoria@kulturkozpont.hu

dr. Sík Lászlóné
gazdasági igazgató helyettes
Tel.: 06 1 388-2373
e-mail: sik.andrea@kulturkozpont.hu

Dicsőné Horváth Piroska
vezető kulturális referens 3K
Tel.: 06 1 247-3604
e-mail: d.horvath.piroska@kulturkozpont.hu

Hegedűs Fanni
Vezető kulturális referens CsKH
tel :06 1 2400 752
e-mail: hegedus.fanni@kulturkozpont.hu

Novák Lajos
vezető kulturális referens BKH
Tel.: 06 1 243-2432
e-mail: novak.lajos@kulturkozpont.hu

Felügyelő Bizottság:
Szabó Zsolt Iván
FEB elnök
Tel.: 06 1 454-0667
e-mail: gazdasagi@kulturkozpont.hu

Barabás Györgyi
FEB tag
Tel.: 06 1 454-0667
e-mail: gazdasagi@kulturkozpont.hu

Stollmayer Ákos
FEB tag
Tel.: 06 1 454-0667
e-mail: gazdasagi@kulturkozpont.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálásár jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

Felügyeleti szerv: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 100%
székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Telefonszáma: 4378-500
E-mail címe: info@obuda.hu
honlap: www.obuda.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Alapító okirat 2022.01.27.
Alapító okirat 2020.12.18
Alapító okirat 2020
Alapító okirat 2018
Alapító okirat 2019
SZMSZ 2020
SZMSZ 2018 december
SZMSZ 2019 május
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Közművelődési megállapodás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szolgáltatási terv

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatkezelés

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.
Az Óbudai Kulturális Központ házainak információs pultjaiban megtalálhatók.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Pályázatok: www.kulturkozpont.hu oldalon megtalálhatók.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
Belső ellenőrzési jelentés 2018.
Belső ellenőrzés 2019. 03.
Belső ellenőrzés 2019. 05.
Belső ellenőrzés 2019.éves

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
Statisztikai adatszolgáltatás 2018.
Statisztikai adatszolgáltatás 2019.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.
Éves beszámoló 2011
Éves beszámoló 2012
Éves beszámoló 2013
Éves beszámoló 2014
Éves beszámoló 2015
Éves beszámoló 2016
Éves beszámoló 2017
Éves beszámoló 2018
Éves beszámoló 2019
Éves beszámoló 2020

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Foglalkoztatottak, vezetők munkabére, FB tagok illetménye

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Közhasznúsági melléklet 2014
Közhasznúsági melléklet 2015
Közhasznúsági melléklet 2016
Közhasznúsági melléklet 2017
Közhasznúsági melléklet 2018
Közhasznúsági melléklet 2019
Közhasznúsági melléklet 2020
Közhasznúsági jelentés – Beszámoló 2021
Közhasznúsági jelentés – Általános jellemzők 2022
Közhasznúsági jelentés – Szakmai beszámoló 2021
Közhasznúsági melléklet 2021

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy az meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott idejű szerződéseknél annak időtartama. (ÁFA nélküli adatok)

5 millió feletti szerződések – 2023 Webeditor Kft
5 millió feletti szerződések – SL Evenet Kft.
5 millió feletti szerződések – Dowex Kft 2022
5 millió feletti szerződések – 2022 M-IT Web Kft
5 millió feletti szerződések – 2022 Webeditor Kft
5 millió feletti szerződések – 2022 Webeditor Kft 
5 millió feletti szerződések – Dowex Kft 2021
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2020 – RF Production Hungary Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 – BDK Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 – Gryllus Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 – Hydroproof Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 – Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft Óbudai Nyár 2015
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 – Viprodukcio Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 évi közbeszerzesi terv
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2015 – Ablakszakértő Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 – F4 Bau Kft beltéri festés
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 – F4 Bau Kft beltéri nyílászárók
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 – F4 Bau Kft lépcső feljáró
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 – Gallaidesign Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 – Gryllus Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 – Viprodukcio Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 évi kozbeszerzesi-terv
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2016 nyomdai szolgáltatás – eljárást megindító felhívás
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2017 – F4 Bau Kft (2)
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2017 – F4 Bau Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2017 – Gryllus
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2017 – Hello Wood Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2017 – Viprodukcio Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2018 – D.P. Music Kft LED fal
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2018 – F4 Bau Kft
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2018 – Gallaidesign Kft
5 millió feletti szerződések – D.P. Music Kft 2019.
5 millió feletti szerződések – Pelyhe és Társa Kft 2019.
5 millió feletti szerződések – Gallaidesign Kft 2019.
5 millió Ft-ot meghaladó szerződés 2020 – Pelyhe Kft

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNYEK

Hajógyári sziget árvízvéd.-közmeghallg.-PMKH – 17004-59_2020
Hunor Hotel VK- Hirdetmény- 63902-3 hrsz.- 20166-15_2020
Gyermekszakrendelő igényfelmérés

Megosztás

Facebook
Email